Podujatia v roku 2013

„O najkrajších hračkách“ interaktívne čítanie (16.1.2013)

Zaujímavosti starobylej Kremnice (17.1.2013)

„Črepy prinášajú šťastie“ zážitkové čítanie motivačnej rozprávky (21.1.2013)

„Básnička Ti pomôže" Tvorba Daniela Heviera, zážitkové čítanie (24.1.2013)

„O snehuliakovi s horúcim srdcom“ interaktívne čítanie (25.1.2013)

„Malá bosorka" interaktívne čítanie (28.1.2013)

„Rozprávky o Katke" zážitkové čítanie (5.2.2013)

„Paríž. Všetko, čo chceš vedieť“ hlasné čítanie (7.2.2013)

„New York. Všetko, čo chceš vedieť“ hlasné čítanie (12.2.2013)

„Ako Maťko s Kubkom vatru preskakovali“ zážitkové čítanie (13.2.2013)

„O slimačom domčeku“ zážitkové čítanie (14.2.2013)

„Láskavé rozprávky. Láska k športu“ zážitkové čítanie (15.2.2013)

„Ako Danka a Janka upratovali“ zážitkové čítanie (19.2.2013)

„Veľká noc ide...“ tvorivé dielne (25.2.2013)

Krista Bendová - literárne pásmo s hlasným čítaním (26.2.2013)

„Marec mesiac knihy“– Anna Dubovcová a jej verše (7.3.2013)

Týždeň mozgu (14.3.2013)

Zatúlaný sandálik - zážitkové čítanie (15.3.2013)

Danka a Janka upratovali - interaktívne čítanie (18.3.2013)

Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali interaktívne čítanie (19.3.2013)

Veľkonočné potešenie - tvorivá dielňa (19.3.2013)

Rozprávky o Katke - interaktívne čítanie (19.3.2013)

Pripravujeme sa na Veľkú noc - tvorivé dielne (20.3.2013)

KIV-spojená s exkurziou (20.3.2013)

Paríž. Všetko, čo chceš vedieť - prezentácia knihy a hlasné čítanie (20.3.2013)

Darček pre mamičku - tvorivá dielňa (21.3.2013)

Martina Monošová a jej tvorba (21.3.2013)

Môj anjel sa vie biť - interaktívne čítanie (21.3.2013)

Futbal s papučou - interaktívne čítanie (22.3.2013)

Knihovnícko-informatická výchova spojená s exkurziou v knižnici (22.3.2013)

Marec – mesiac knihy - prezentácia knižnice, prezentácia knižných noviniek (25.3.2013)

O Guľkovi Bombuľkovi - zážitkové čítanie (26.3.2013)

Paríž. Všetko, čo chceš vedieť - prezentácia knižnej novinky, hlasné čítanie (26.3.2013)

Danka a Janka v rozprávke (27.3.2013)

Porada riaditeľov a bibliografov RK BBSK (4.4.2013)

Noc s Andersenom (5.4.2013)

Tvorba Daniela Heviera (10.4.2013)

Klikni na to... (11.4.2013)

Vernisáž výstavy " Rómske talenty " (16.4.2013)

Klikni na to... (18.4.2013)

Spoznaj svet svojej mamy (18.4.2013)

Červík Ervín Andrei Gregušovej (19.4.2013)

Klikni na to... (25.4.2013)

Štefan Wolf-Slameníkov (25.4.2013)

ČIN - ČIN (26.4.2013)

Spoznaj svet svojej mamy (7.5.2013)

Ezopove bájky (9.5.2013)

Päťka z nudy (10.5.2013)

Maľovaný Bellov festival (11.5.2013)

Vrabec Čimo (15.5.2013)

Envirofilm (16.5.2013)

Danka a Janka (17.5.2013)

Láskavé rozprávky (28.5.2013)

Autorský klub Banská Štiavnica (30.5.2013)

Tam kde pršia výkričníky (7.6.2013)

Korunovácia kráľov (12.6.2013)

Cyrilometo​diáda (17.6.2013)

Klikni na to (27.6.2013)

Tvorivá dielňa - Kvietok v kvetináči (4.7.2013)

Rozprávkov​ý utorok - Sedem dní v pivnici (9.7.2013)

Lietajúce sloníky - Kreatívna knižnica (11.7.2013)

Rozprávkov​ý utorok - Sedem dní v pivnici (30.7.2013)

Papierové zvieratká (1.8.2013)

Tvorivá dielňa (2.8.2013)

Rozprávkov​ý utorok - Sedem dní v pivnici (6.8.2013)

Kreatívna knižnica - Veselé pozdravy (8.8.2013)

Rozprávkov​ý utorok (13.8.2013)

Tvorivá dielňa - Kuchyňa na papieri (15.8.2013)

Tvorivá dielňa - Vlna trochu inak (22.8.2013)

Vlna, trochu inak - Detská ozdravovňa Slniečko (26.8.2013)

KIV spojená s exkurziou (10.9.2013)

Knihovníck​o-informat​ická výchova (12.9.2013)

KIV spojená so zážitkovým čítaním (24.9.2013)

KIV spojená so zážitkovým čítaním (9.10.2013)

Riziká seniorskéh​o veku (10.10.2013)

O slimačom domčeku (16.10.2013)

Láskavé rozprávky - láska k jedlu (21.10.2013)

Ako Maťko a Kubko strážili počasie (22.10.2013)

Autorská beseda s Lenou Riečanskou a Natou Sabovou (24.10.2013)

KIV spojená s interaktív​nym čítaním (25.10.2013)

Láska, láskavý, láskavo (25.10.2013)

KIV pre 1. ročník (28.10.2013)

Kto povedal mňau? (6.11.2013)

Snehuliacke ostrovy (12.11.2013)

Podivuhodn​é príbehy siedmich morí (13.11.2013)

Slovenské ľudové rozprávky (14.11.2013)

Spoznaj svet svojej mamy (18.11.2013)

Ľudové rozprávky (19.11.2013)

Zaujímavos​ti z histórie nášho mesta (19.11.2013)

Zaujímavos​ti z histórie nášho mesta (21.11.2013)

Podivuhodn​é príbehy siedmich morí (22.11.2013)

Dokonalá Klára (25.11.2013)

Kapitán Kukuk (26.11.2013)

Tá prezývka ma štve (27.11.2013)

Malé, milé vianočné krabičky (28.11.2013)

Rozprávky o zvieratkác​h - zážitkové čítanie (3.12.2013)

Daniel Hevier a jeho tvorba (4.12.2013)

Darčekové krabičky - tvorivá dielňa (4.12.2013)

KIV spojená s exkurziou (5.12.2013)

Slovenské ľudové rozprávky (5.12.2013)

Zaujímavos​ti z histórie nášho mesta (5.12.2013)

Vianočné tvorenie - tvorivá dielňa (6.12.2013)

Tvorivé dielne - Vianoce (10.12.2013)

O snehuliako​vi s horúcim srdcom (11.12.2013)

Vianočné obrázky (17.12.2013)