Obecné knižnice

Knižnica Jána Kollára zabezpečuje metodickú a koordinačnú pomoc knižniciam okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Prezentácia

Zoznam kníh na vyradenie OK Podhorie

Internetové metodické centrum pre obecné knižnice

Príručka knihovníka malej knižnice

Knižnice okres Banská Štiavnica

3998/2000-400/4926

Obecná knižnica v Baďane

Baďan

3998/2000-400/4920

Obecná knižnica v Banskej Belej

Banská Belá

3998/2000-400/3737

Mestská knižnica

Banská Štiavnica

3998/2000-400/1136

Miestna ľudová knižnica

Banský Studenec

3998/2000-400/5067

Obecná knižnica v Beluji

Beluj

3998/2000-400/4911

Obecná knižnica v Dekýši

Dekýš

3998/2000-400/4913

Obecná knižnica v Iliji

Ilija

3998/2000-400/4919

Obecná knižnica v Kozelníku

Kozelník

3998/2000-400/4923

Obecná knižnica v Močiari

Močiar

3998/2000-400/4918

Obecná knižnica v Počúvadle

Počúvadlo

3998/2000-400/4906

Obecná knižnica v Podhorí

Podhorie

3998/2000-400/4924

Obecná knižnica v Prenčove

Prenčov

3998/2000-400/4928

Obecná knižnica vo Svätom Antone

Svätý Anton

3998/2000-400/4910

Obecná knižnica v Štiavnických Baniach

Štiavnické Bane

3998/2000-400/5032

Obecná knižnica Vysoká

Vysoká

 

Knižnice okres Žarnovica

3998/2000-400/4773

Obecná knižnica

Brehy

3998/2000-400/5026

Obecná knižnica v Hodruši-Hámroch

Hodruša-Hámre

3998/2000-400/0673

Miestna ľudová knižnica

Horné Hámre

3998/2000-400/4664

Obecná knižnica Hrabičov

Hrabičov

 

3998/2000-400/4905

 

Obecná knižnica v Hronskom Beňadiku

 

Hronský Beňadik

3998/2000-400/4925

Obecná knižnica v Kľaku

Kľak

3998/2000-400/0282

Obecná knižnica

Malá Lehota

3998/2000-400/4304

Mestská knižnica

Nová Baňa

3998/2000-400/0568

Obecná knižnica

Orovnica

3998/2000-400/4658

Obecná knižnica

Ostrý Grúň

3998/2000-400/4927

Obecná knižnica v Rudne nad Hronom

Rudno nad Hronom

3998/2000-400/4916

Obecná knižnica v Tekovskej Breznici

Tekovská Breznica

3998/2000-400/1266

Miestna ľudová knižnica

Voznica

3998/2000-400/0279

Mestská knižnica

Žarnovica

 

Knižnice okres Žiar nad Hronom

3998/2000-400/5028

Obecná knižnica v Bartošovej Lehôtke

Bartošova Lehôtka

3998/2000-400/4902

Miestna ľudová knižnica Bzenica

Bzenica

3998/2000-400/5029

Obecná knižnica Eleny Čepčekovej v Dolnej Ždani

Dolná Ždaňa

3998/2000-400/0736

Obecná knižnica

Hliník nad Hronom

3998/2000-400/0734

Obecná knižnica

Horná Ves

3998/2000-400/4769

Obecná knižnica v Hornej Ždani

Horná Ždaňa

3998/2000-400/0294

Obecná knižnica

Hronská Dúbrava

3998/2000-400/5069

Obecná knižnica Ihráč

Ihráč

3998/2000-400/5030

Obecná knižnica v Janovej Lehote

Janova Lehota

3998/2000-400/1225

Miestna ľudová knižnica

Jastrabá

3998/2000-400/4852

Obecná knižnica

Kosorín

3998/2000-400/0061

Knižnica Jána Kollára

Kremnica

3998/2000-400/4909

Obecná knižnica v Lehôtke pod Brehmi

Lehôtka pod Brehmi

3998/2000-400/4912

Obecná knižnica v Lovči

Lovča

3998/2000-400/4917

Obecná knižnica v Lovčici - Trubíne

Lovčica - Trubín

3998/2000-400/4914

Obecná knižnica v Lutile

Lutila

3998/2000-400/4854

Obecná knižnica

Nevoľné

3998/2000-400/5068

Obecná knižnica v Pitelovej

Pitelová

3998/2000-400/4915

Obecná knižnica v Prestavlkoch

Prestavlky

3998/2000-400/4922

Obecná knižnica v Prochote

Prochot

3998/2000-400/5031

Obecná knižnica

Repište

3998/2000-400/5027

Obecná knižnica, Sklené Teplice

Sklené Teplice

3998/2000-400/4717

Obecná knižnica

Stará Kremnička

3998/2000-400/4908

Obecná knižnica v Trnavej Hore

Trnavá Hora

3998/2000-400/4907

Obecná knižnica vo Vyhniach

Vyhne

3998/2000-400/4064

Mestská knižnica Michala Chrásteka

Žiar nad Hronom