Informačná správa

Informačná správa

 

Obdobie:                     01.11. 2017 do 14.11. 2017

Organizácia :              Knižnica Jána Kollára, Kremnica

Predkladá:

 Podujatia v gescii organizácie

Názov:

„Chrípka a očkovanie proti chrípke“

Dátum:

6.11.2018

Čas:

9.30 hod.

Miesto:

KJKK

Charakteristika:

Prednáška s MUDr. Zinou Košťanovou a RNDr. Máriou Hrušovskou

Meno:

Lucia Fronková

 

 

Názov:

„Leo ubližuje – Flandil v škôlke“                                                        MŠ Dolná

Dátum:

08.11.2018

Čas:

10:00 hod

Miesto:

KJKK

Charakteristika:

Zážitkové čítanie na tému Rovesnícke násilie

Meno:

Jana Gálisová

 

 

Názov:

„Počítačový kurz pre dôchodcov“

Dátum:

8.11.2018

Čas:

10:00 hod.

Miesto:

KJKK

Charakteristika:

Počítačový kurz pre našich seniorských čitateľov

Meno:

Michaela Ivaničová

 

 

Názov:

„Leo ubližuje – Flandil v škôlke“                                                       MŠ Dolná

Dátum:

09.11.2018

Čas:

10:00 hod.

Miesto:

KJKK

Charakteristika:

Zážitkové čítanie na tému Rovesnícke násilie

Meno:

Jana Gálisová

 

 

Názov:

„690 rokov Kremnice v jej pamiatkach“

Dátum:

12.11.2018

Čas:

15.00 hod.

Miesto:

KJKK

Charakteristika

Prednáška s prezentáciou s historikom Danielom Haas Kianičkom

Meno:

Lucia Fronková

 

 

Názov:

„Detektív v prírode“                                                                            ZŠ Pavla Križku

Dátum:

13.11.2018

Čas:

9.00 hod.

Miesto:

KJKK

Charakteristika:

Pútavé spoznávanie stôp a znakov našej zveri

Meno:

Jaroslav Slašťan