Informačná správa

 

Organizácia :              Knižnica Jána Kollára, Kremnica

Podujatia v gescii organizácií na nasledujúce 2 týždne

 

Pripravujeme:

 

Obdobie:                     02.11.2017 – 16.11.2017

 

 

Názov:

„Počítačový kurz pre seniorov“

Dátum:

2.11.2017

Čas:

10:00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Základy práce s počítačom

Meno:

Michaela Ivaničová

 

 

Názov:

„Pasovanie prvákov“

Dátum:

7.11.2017

Čas:

9.30 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Slávnostné registrovanie prvákov + KIV

Meno:

Fillová Radoslava

 

 

Názov:

„Pasovanie prvákov“

Dátum:

8.11.2017

Čas:

10.00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Slávnostné registrovanie prvákov + KIV

Meno:

Fillová Radoslava

 

 

Názov:                 

„Zvieratá v Kremnických vrchoch“

Dátum:

8.11.2017

Čas:

13.30 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Premietanie filmu

Meno:

Jaroslav Slašťan

 

 

Názov:                 

„Pasovanie prvákov“

Dátum:

9.11.2017

Čas:

10.00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Slávnostné registrovanie prvákov + KIV

Meno:

Fillová Radoslava

 

 

Názov:

„Knižnično-informačná výchova“

Dátum:

10.11.2017

Čas:

9.00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Knižnično – informačná výchova pre žiakov stredných škôl

Meno:

Lucia Fronková

 

 

Názov:                 

„Spomienka na Evu Kostolányiovú“

Dátum:

16.11.2017

Čas:

10.00 hod.

Miesto:

DD a DSS Kremnica

Charakteristika:

Prezentácia života a tvorby známej slovenskej speváčky

Meno:

Mgr. Veronika Cimrová