Informačná správa

 

Organizácia :              Knižnica Jána Kollára, Kremnica

Podujatia v gescii organizácií na nasledujúce 2 týždne

 

Pripravujeme:

 

Obdobie:                     11.1.2018 – 25.1.2018

Názov:

„Počítačový kurz pre seniorov“

Dátum:

11.1.2018

Čas:

10:00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Základy práce s počítačom pre seniorov

Meno:

Michaela Ivaničová

 

 

Názov:                 

„Les v zime“

Dátum:

16.1.2018

Čas:

8.30 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

výchovno – vzdelávacie pásmo pre deti spojené s rozprávaním, ako sa rastliny a živočíchy nášho pásma prispôsobili chladu a aké mechanizmy sa u nich vyvinuli, aby zabezpečili ich prežitie

Meno:

Slašťan Jaroslav

 

 

Názov:

„Les v zime“

Dátum:

18.1.2018

Čas:

08.30 hod.

Miesto:

MŠ Stará Kremnička

Charakteristika:

výchovno – vzdelávacie pásmo pre deti spojené s rozprávaním, ako sa rastliny a živočíchy nášho pásma prispôsobili chladu a aké mechanizmy sa u nich vyvinuli, aby zabezpečili ich prežitie

Meno:

Slašťan Jaroslav

 

 

Názov:                 

„Les v zime“

Dátum:

18.1.2018

Čas:

10.30 hod.

Miesto:

MŠ Trnavá Hora

Charakteristika:

výchovno – vzdelávacie pásmo pre deti spojené s rozprávaním, ako sa rastliny a živočíchy nášho pásma prispôsobili chladu a aké mechanizmy sa u nich vyvinuli, aby zabezpečili ich prežitie

Meno:

Slašťan Jaroslav

 

 

Názov:

„Každodenný život v Kremnici v 18. storočí“

Dátum:

22.01.2018

Čas:

14.00 hod.

Miesto:

Klub dôchodcov v Kremnici

Charakteristika:

Beseda s Mgr. D. Haas Kianičkom

Meno:

Lucia Fronková