Informačná správa

 

Organizácia :              Knižnica Jána Kollára, Kremnica

Podujatia v gescii organizácií na nasledujúce 2 týždne

 

Pripravujeme:

 

Obdobie:                     08.03.2018 – 22.03.2018

 

 

Názov:

Počítačový kurz pre seniorov“

Dátum:

8.3.2018

Čas:

10:00 hod.

Miesto:

čitáreň

Charakteristika:

Základy práce s počítačom

Meno:

Michaela Ivaničová

 

 

Názov:

TSK – Informačná výchova“

Dátum:

8.3.2018

Čas:

10.30 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Knižnično-informačná výchova pre deti MŠ, vysvetlenie ako funguje knižnica a ako sa stať jej používateľom

Meno:

Iveta Kuzmická

 

 

Názov:                 

„KIV“

Dátum:

13.02.2018

Čas:

10.00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

knižnično-informačná výchova

Meno:

Slašťan Jaroslav

 

 

Názov:

„Eva Dedinská“

Dátum:

14.03.2018

Čas:

10.00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Beseda so známou slovenskou spisovateľkou, spojená s autorským čítaním

Meno:

Lucia Fronková

 

 

Názov:

„Tvorivé dielne“

Dátum:

15.03.2018

Čas:

13.30 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Tvorivé dielne na jarnú tému

Meno:

Slašťan Jaroslav

 

 

Názov:                 

„Pavol Dobšinský – zážitkové čítanie“

Dátum:

15.03.2018

Čas:

09.00 hod.

Miesto:

DD a DSS Nádej Janova Lehota

Charakteristika:

Predstavenie tvorby Pavla Dobšinského, folklóristu a zberateľa ľudovej slovesnosti.

Meno:

Jaroslav Slašťan

 

 

Názov:

„Vesmír“

Dátum:

19.03.2018

Čas:

10.00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

výchovno – vzdelávacie pásmo pre deti spojené s rozprávaním o vzniku vesmíru, slnečnej sústave a jej planétach. Vysvetlenie pojmov deň – noc, rok, ročné obdobia, čas.

Meno:

Slašťan Jaroslav

 

 

Názov:

„Daniel Hevier“

Dátum:

21.03.2018

Čas:

10.00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

prezentácia tvorby, zážitkové čítanie, najznámejšie diela

Meno:

Slašťan Jaroslav

 

 

Názov:

„Kremnický literárny klub“

Dátum:

23.03.2018

Čas:

15.00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Prednes poézie a prózy na tému lásky

Meno:

Jaroslav Slašťan

 

 

Názov:

„Minigaléria tvorby regionálnych remeselníkov – Čaro kraslíc“

Dátum:

19.3.-30.3.2018

Čas:

 

Miesto:

KJK

Charakteristika

Výstavka kraslíc zdobených technikou z bavlnky a drôtu od autoriek Cecílie a Juliány Rečlových zo Žiaru nad Hronom

Meno:

Lucia Fronková