Informačná správa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Informačná správa

 

Obdobie:                     07.09. 2017 do 21.09. 2017

Organizácia :              Knižnica Jána Kollára, Kremnica

Predkladá:

 

 

Názov:

„Počítačový kurz pre seniorov“

Dátum:

7.9.2017

Čas:

10:00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Základy práce s počítačom

Meno:

Michaela Ivaničová

 

 

Názov:              

„Kremnica okom objektívu“

Dátum:

21.09.2017

Čas:

09.00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Tvorivá dielňa pre fotografov zameraná na krajinnú fotografiu – pamiatky mesta Kremnica

Meno:

Mgr. Veronika Cimrová

 

 

Čas:

 

Miesto:

 

Charakteristika:

 

 

 

Názov:

 

Dátum:

 

Čas:

 

Miesto:

 

Charakteristika:

 

 

 

Názov:

 

Dátum:

 

Čas:

 

Miesto:

 

Charakteristika:

 

 

 

Názov:

 

Dátum:

 

Čas:

 

Miesto:

 

Charakteristika: