Informačná správa

Organizácia :              Knižnica Jána Kollára, Kremnica

Podujatia v gescii organizácií na nasledujúce 2 týždne

 

Pripravujeme:

 

Obdobie:                     20.09.2018 – 03.10.2018

 

Názov:

„KIV + Danka a Janka“

II. trieda, ZŠ II

Dátum:

20.09.2018

Čas:

10:00 – 11:00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Opakovanie knihovníckej výchovy

Meno:

Jaroslav Slašťan

 

 

Názov:

„Počítačový kurz pre seniorov“    

verejnosť

Dátum:

20.9.2018

Čas:

10,00 hod.

Miesto:

KJK

Charakteristika:

Základy práce s počítačom a internetom pre seniorov

Meno:

Michaela Ivaničová

 

 

Názov:

„Slovensko – krajina plná tajomstiev“

Žiaci ZŠ

Dátum:

21.09.2018

Čas:

10:00 – 11:00 hod.

Miesto:

Kino Akropola

Charakteristika:

Výstava spojená s prezentáciou kníh o Slovensku

Meno:

Jana Gálisová

 

 

Názov:                 

„Slovensko – krajina plná tajomstiev“

Žiaci ZŠ

Dátum:

24.09.2018

Čas:

10:00 – 11:00 hod.

Miesto:

Kino Akropola

Charakteristika:

Výstava spojená s prezentáciou kníh o Slovensku

Meno:

Jana Gálisová

 

 

Názov:                 

„Slovensko – krajina plná tajomstiev“

Žiaci ZŠ

Dátum:

26.09.2018

Čas:

10:00 – 11:00 hod.

Miesto:

Kino Akropola

Charakteristika:

Výstava spojená s prezentáciou kníh o Slovensku

Meno:

Jana Gálisová

 

 

Názov:

O Kremnici na kremnickom hrade“ –

XXV. ročník Dňa európskeho kultúrneho dedičstva

Študenti SŠ

Dátum:

27.9.2018

Čas:

9.00-11.30 hod.

Miesto:

Mestský hrad

Charakteristika:

Prehliadka areálu hradu spojená s odbornou prednáškou s Mgr. Danielom Haas Kianičkom pre študentov stredných škôl.

Meno:

Lucia Fronková

 

 

Názov:

„Recepty starých mám“                                    

seniori

Dátum:

27.9.2018

Čas:

10.00 hod.

Miesto:

DD a DSS Kremnica

Charakteristika:

Beseda o varení a pripomenutie si receptov našich starých mám. 

Meno:

Petronela Brhlíková