Rešerše

Poznámka pre záujemcov o vypracovanie rešerše:

Naša ponuka na vypracovanie rešerše platí pre každého záujemcu, ak sa téma rešerše týka nášho regiónu – t. j. miest a obcí okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.
Ak je predmetom rešerše všeobecná téma, ponuka je určená výhradne používateľom knižníc spadajúcich do vyššie uvedeného územia.

              Pri objednávaní rešerše vyplňte tento formulár
OBJEDNÁVKA NA VYPRACOVANIE REŠERŠE

 

            Prípadným záujemcom ponúkame
ZOZNAM REŠERŠÍ VYPRACOVANÝCH OD ROKU 2005