OBJEDNÁVKA NA VYPRACOVANIE REŠERŠEMeno *:
Priezvisko *:
Trvalé bydlisko (adresa) *:
Telefón *:
E-mail *:
Názov rešerše  *:
Klúčové slová *:
Účel rešerše *:seminárna práca  bakalárska práca  diplomová práca  iný 
Ak ste uviedli iný, napíšte aký:
Časové vymedzenie rešerše  *:
Druhy dokumentov *:knihy  články  zborníky  recenzie  iné 
Počet záznamov *:
Jazykové vymedzenie *:slov.  čes.  angl.  nem.  franc.  rus.  iné 
Dátum *:
 
 

 

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné

 

Poznámka: Na vypracovanie rešerše je potrebný určitý čas, preto vážených záujemcov
  prosíme, aby nám žiadanky zasielali v dostatočnom časovom predstihu.
  Ďakujeme.