Služby

V ý p o ž i č n ý č a s

V ý p o ž i č n ý  č a s

 

Pracovisko

Deň

Výpožičný čas

Obedňajšia prestávka

Oddelenie literatúry pre dospelých

pondelok, utorok,streda,piatok

štvrtok

 

 9:00 –  18:00

13:00 – 15:00

 

Oddelenie literatúry pre deti

pondelok, utorok,streda,piatok

štvrtok

 

10:00 -  18:00

13:00 – 15:00

 

 

Čitáreň

pondelok, utorok,streda,piatok

štvrtok

 

10:00 - 18:00

13:00 - 15:00

 

12:00-13:00

 

 

Výpožičný čas v mesiacoch júl a august :

 

Pracovisko

Deň

Výpožičný čas

Obedňajšia prestávka

Oddelenie literatúry pre dospelých

pondelok, utorok,streda,piatok

štvrtok

 

   8:00 – 16:00

 13:00 – 15:00

 

Oddelenie literatúry pre deti

pondelok, utorok,streda,piatok

štvrtok

 

   8:00 -  16:00

 13:00 – 15:00

 

 

Čitáreň

pondelok, utorok,streda,piatok

štvrtok

 

 10:00 - 16:00

 13:00 - 15:00

 

12:00-13:00

 

 

V iných osobitných prípadoch  je prevádzka knižnice a výpožičný čas určovaný osobitným ustanovením riaditeľa knižnice.

 

>Cenník služieb platný od 5.4.2018
>Knižničný a výpožičný poriadok